Om oss

Vi på Aimo Park är Nordens ledande parkeringsbolag. Hos oss erbjuder vi parkeringsservice för bostadsrättsföreningar i form av en helhetslösning där vi sköter all typ av administration och förvaltning. Ni slipper tänka på era parkeringar och kan istället fokusera på det ni göra allra bäst, nämligen er kärnverksamhet. Det här kommer att avlöna sig i längden eftersom det leder till en ökad lönsamhet i er parkeringsanläggning. Förutom att vara Nordens ledande har vi en unik affärsfilosofi som grundar sig på långsiktighet och höga målsättningar.

aimopark parkeringshus

Vilka vi är och vad vi gör

Vi på Aimo Park utgör ett idealt samarbete då vi fokuserar på hållbarhet, innovation, kundnöjdhet och kvalitet. Med oss är er parkering i Varberg säkrad och tryggad. Vi ser bortom den rent tekniska driften och underhållet. Vi har en genuin empati för människors behov i nuet och i framtiden som gör att vi erbjuder en heltäckande lösningar för parkering, vilka består av följande tjänster:

  • Administration och förvaltning av parkering på BRF
  • Linjemålning och skyltning
  • Gästparkering för BRF
  • Parkeringsövervakning
  • Uthyrning av parkeringsplatser

Vi har för närvarande verksamhet i över 65 länder, varav 370 000 parkeringsplatser ligger i Sverige och är fördelade på över 6000 parkeringsanläggningar. Vår ledningsgrupp är engagerade i företaget och vi har sträcker oss över hela avlånga landet med sammanlagt åtta serviceavdelningar, vilka sköter all kundservice och tekniskt underhåll.